Det stilles strenge krav for personvern når det gjelder innsamling av personopplysninger. Her kan du lese om hvordan det håndteres på de åpne nettkursene til Universitetet i Stavanger.

Innledning

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Universitetet i Stavanger håndterer personopplysninger for sine åpne nettkurs. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvar

NETTOP-UIS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger på Universitetet i Stavanger sine åpne nettkurs, hvor NETTOP-UIS selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene som benyttes til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene NETTOP-UIS er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på [email protected].

Scroll to Top